*Dr.Aliamahsun :EMPATI di atas SIMPATI Prasyarat Keadilan dan Kesejahteraan*

74

Jakarta-Alakomai.com
Rakyat dan alam semesta beserta isinya rengkuh sebuah keadilan dan kesejahteraan tatkala sebuah kepemimpinan empati hadir dalam tata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Namun sebaliknya, akan alami sebuah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan yang semakin hari semakin mendalam dan melebar tatkala sebuah kepemimpinan simpati merajalela.

Empati di atas simpati prasyarat wujudkan keadilan dan kesejahteraan. Semuanya selamat dan sejahtera secara berkeadilan.

Laksana teknologi tidak boleh kendalikan kehidupan melainkan just support system’. Begitu pula, simpati tidak boleh menjadi landasan utama sebuah kepemimpinan. Namun empati lah yang harus jadi pijakan dasar seorang pimimpin. Karena pemimpin itu mengayomi, melindungi dan mensejahterakan yang dipimpin secara berkeadilan di atas beragam varian perbedaan (Bhineka Tunggal Ika).

Selalu OPTIMIS untuk
Kita mampu asal mau!!
Wujudkan kejayaan Nusantara II
Yang adil makmur dan adidaya

Jakarta 13 Juli 2020
Salam optimisme dan kebangkitan rakyat

dr. Ali Mahsun Atmo M Biomed
Ketua Umum DPP APKLI
Presiden GUMREGAH BAKTI NUSANTARA.

MIH.