Selalu sejuk menyejukkan Rakyat

104

Alakomai.com

Wabah Corona
Bukan Akhir Dari Segalanya
Segera Dihempaskan
Sang Maha Jaiz
Tuhan Allah SWT Amin Yra

Corona bukan kiamat dunia
Seakan dunia esok mau runtuh
Seakan esok tak ada harapan lagi ko
Seakan tak ada masa depan lagi
Seakan esok langit mau rubuh

Corona bukan teroris
Menyandra
Mencekam
Menghantui
Menakutkan
Mengerikan
Seabreg lagi lainnya

Semua pada tidak sadar
Diatas naga bumi
Masih ada naga langit
Di atas langit
Masih ada langit

Semua seakan juga lupa
Tuhan selalu Maha Ada
Tuhan selalu Maha Kuasa
Tuhan selalu Maha Jaiz
Tuhan selalu Maha Penghempas

Semua seakan juga alpha
Corona itu mahluk Ciptaan Tuhan
Tunduk patuh pada Hukum Tuhan
Ada digenggaman kuasa Tuhan
Kun Fayakun luluh lantajkan CORONA

Tenang Arif bijak bermanfaat
Selalu tenang menenangkan
Selalu sejuk meyejukkan
Selalu damai mendamaikan
Selalu tentram menentramkan

Sadar dan kesadaran utuh dan menyeluruh diturunkan ke bumi.
Kobaran api semangat yang sangat kuat membakar seisi bumi.
Kebangkitan dari segala arah dengan segenap sumber daya dan upaya dipancarkan disublimkan ke seluruh mahluk yang ada dibumi.
Songsong tegaknya kembali keadilan dan kesejahteraan dibumi dengan hati murni bersih suci tulus dan ikhlas.

GUMREGAH NUSANTARA
Kita mampu asal mau
Tegakkan keadilan & kesejahteraan
Gapai Kejayaan Nusantara
Adil makmur dan adidaya

Jakarta 2 April 2020
Salam damai dan kesejukan

dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed
Presidem Gumregah Nusantara

Media center APKLI Gumregah